Национална Алијанса за Невромускулни заболувања и Невронаука ГАНГЛИОН Скопје

North Macedonia North Macedonia

About Национална Алијанса за Невромускулни заболувања и Невронаука ГАНГЛИОН Скопје


Стручна невладина организација која се занимава со невромускулни заболувања и невронаука, вклучувајќи ги и ретките невромускулни заболувања. Во соработка со останати стручни и пациентски организации го подржуваме Денот на Ретките Болести, со цел да се подигне Јавната Свест за истите.

Наши доктори се директно инволвирани во Националната Кампања „Ги Запознаваме Ретките Болести“ 2023

 

 

Partner details

North Macedonia
E-mail partner Visit Partner website