Webinar: A rare view of the future – where do we want to go?

Hosted by Norwegian Federation of Organizations of Disabled People (FFO)

28 February 2021
Online, Global

Description


The Joint Organization of the Disabled and Young Disabled People invites you to a webinar on Rare Disease Day 2021. A rare view of the future where do we want to go? is the main theme of the day, and the rare strategy will be given much attention.

Target group:

The online meeting is open to organizations / groups of people with rare diagnoses and their relatives, professionals and others who work within the rare disease field.

The webinar will be recorded, subtitled and then made available.

Questions about the event can be sent to:

Anette Remme, [email protected]

Åsta Tale Strand, [email protected]

Registration deadline: Friday 19 February

-----------

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Unge funksjonshemmede inviterer til webinar på Sjeldendagen 2021. Et sjeldent syn på framtida - hvor vil vi? har vi satt som hovedtema på dagen, og sjeldenstrategien vil bli viet stor oppmerksomhet.

Målgruppe:

Nettmøtet er åpent for organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende, fagfolk samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Det vil bli gjort opptak av webinaret. Dette vil bli tekstet og deretter gjort tilgjengelig.

Spørsmål om arrangementet kan rettes til:

Anette Remme, [email protected]

Åsta Tale Strand, [email protected]

Påmeldingsfrist fredag 19. februar

Event details

28 February 2021
Online, Global
Contact host