Lekarz-Pacjent-Naukowiec

Hosted by Fundacaj ICHB PAN

28 February 2024
Online, Poznań, Poland

Description


28 lutego 2024 roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Chorób Rzadkich, Fundacja ICHB PAN we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN oraz Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym organizuje bezpłatną, w pełni wirtualną konferencję „Lekarz-Pacjent-Naukowiec, Współpraca w Chorobach Rzadkich”, jako wyraz solidarności z osobami zmagającymi się z tymi chorobami. Wydarzenie to jest okazją do podnoszenia społecznej świadomości w zakresie tych chorób. Zwiększenie dostępu do skutecznych metod leczenia i diagnostyki wśród polskich pacjentów to jedno z wielu wyzwań wymagających interdyscyplinarnej współpracy i ekspertyzy. Podkreślenie znaczenia podstawowych badań przedklinicznych z udziałem polskich naukowców to kolejny istotny aspekt pracy na gruncie chorób rzadkich.

Event details

28 February 2024
Online, Poznań, Poland
Contact host