Organisation

HAE Junior
City :
Phone :
Contact
Event organised
Czech Republic

HAE Junior City: Phone :

Pacientská organizace pro kvalitnější život dětí a mládeže s diagnózou HAE

HAE Junior z.s. je neziskovou pacientskou organizací s cílem podílet se na zkvalitnění života dětí a mládeže s diagnózou hereditárního angioedému („HAE“) a jejich rodin. Spolek vznikl v prosinci 2019 v Praze z iniciativy rodičů.

Naše cíle

- Aktivně podporovat, zastupovat a hájit zájmy svých pacientských členů pro lepší kvalitu života včetně přístupu k moderním lékům, terapiím a zdravotnické péči

- Poskytovat informace a poradenství k problematice HAE u dětí a mládeže

- Rozvíjet vzájemnou spolupráci a výměnu zkušeností mezi rodinami s dětmi / mládeží s HAE na národní a mezinárodní úrovni

- rozvíjet spolupráci se zdravotníky, učiteli a dalšími specialisty pracujícími s dětmi a mládeží pro lepší integraci dětí a mládeže s HAE.


https://haejunior.cz/rdd2021/
Share this
Organisations in Czech Republic: