INSMC Alessandrescu-Rusescu

Romania Romania

About INSMC Alessandrescu-Rusescu


Institutul National pentru Sanatatea Mamei şi Copilului “Alessandrescu-Rusescu” este o unitate de referinta in domeniul sanatatii mamei si copilului.

De-a lungul timpului a suferit diverse modificări organizatorice. In anul 1967 a fost infiintat Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului. Din 1990 a primit numele “Alfred D. Rusescu” – de la corifeul pediatriei române. Din februarie 2016, Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “prof. Dr. A.Rusescu” devine Institutul National pentru Sanatatea Mamei si Copilului “Alessandrescu-Rusescu”.

INSMC este cunoscut ca fiind una dintre unităţile care oferă asistenţă medicala zi şi noapte în unităţi spitaliceşti şi ambulatorii; ca unitate de învăţământ medical superior (obstetrică-ginecologie, neonatologie şi pediatrie), specializare şi perfecţionare postuniversitară, precum şi învăţământ pentru personalul mediu; cercetarea ştiinţifică (în domeniul sănătăţii mamei şi a copilului) este un obiectiv major al activităţii Institutului National pentru Sanatatea Mamei si Copilului.

The “Alessandrescu-Rusescu” National Mother and Child Health Institute is a reference unit for the health of mother and child.

Over time, he has undergone various organizational changes. In 1967 the Institute for Mother and Child was established. Since 1990 he has been named “Alfred D. Rusescu” – from the Romanian pediatrics corife. From February 2016, the Institute for the Protection of Mother and Child “Prof. Dr. A. Rusescu” becomes the National Institute for Mother and Child Health “Alessandrescu-Rusescu”.

The INSMC is known: as one of the units providing day and night care in hospital and outpatient facilities; as a higher medical unit (obstetrics-gynecology, neonatology and pediatrics), post-graduate specialization and training, as well as education for the average staff; scientific research (in the field of mother and child health) is a major objective of the National Mother and Child Health Institute.

Partner details

Vasilica Plaiasu
Romania
E-mail partner Visit Partner website