Event

29 Feb 2020
When:
Sat 29 February, 2020
Location
Zolnierska Street 18A
Olsztyn
Poland
2020 events in Poland
image
Po raz trzeci zapraszamy
28 Feb 2020 Warsaw
image
 Rare Disease Day celebrations
28 Feb 2020 Łódź
29 lutego 2020 r. odbędą
29 Feb 2020 Warsaw
This year, the Jazz4Rare concert
29 Feb 2020 Gdynia
image
Training and scientific
29 Feb 2020 Olsztyn
image
Już po raz czwarty Instytut
26 Feb 2021 Warszawa
Why jazz? In our opinion,
27 Feb 2021 Gdynia
image
Ladies and gentlemen,on
27 Feb 2021 Olsztyn, online
Illuminations for Rare
28 Feb 2021 Gdańsk | Gdynia...
Iluminacja Centrum Kultury
28 Feb 2021 Pruszcz Gdański
Poland

Rare Diseases Day "Rare means strong" - training and scientific Mini-Symposium 29 February 2020 Zolnierska Street 18A, Olsztyn, Poland
+48895393361
Hosted by Prof. dr. Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn

Training and scientific Mini-Symposium Rare Diseases Day "Rare means strong" will be organized by the Prof. dr. Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn (Warmia and Mazury Region, Poland) on 29 February 2020. The Mini-Symposium will mainly focus on diagnosing rare diseases using next generation sequencing methods (NGS) – innovative methods giving the ability to identify and describe new diseases. The possibilities of personalized and mutation-dedicated therapies in patients with selected rare diseases will also be discussed. We will host pediatric patients at various stages of making the final diagnosis using NGS techniques and introducing personalized therapy. An exhibition of special drawings of our Hospital patients related to the subject of Rare Diseases Day will also be organized.

Mini-Symposium place: Olsztyn, Żołnierska 18A, Conference Room (I stage) - Prof. dr. Stanislaw Popowski Regional Specialized Children’s Hospital in Olsztyn.

Mini-Sympozjum time: 29 February 2020 - 9:00 A.M-16:15 P.M.

Mini-Sympozjum application: via mail [email protected] (number of places limited to 70 places).

Participation in the symposium scored 6 educational points and confirmed by a personal certificate.

All interested persons are cordially invited to participate in our mini-symposium.

W dn. 29.02.2020 r. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie z okazji Dnia Chorób Rzadkich organizuje Mini-Sympozjum szkoleniowo-naukowe „Rzadki znaczy silny”. Mini-Sympozjum będzie poświęcone diagnostyce chorób rzadkich z wykorzystaniem metod sekwencjonowania następnej generacji oraz spersonalizowanym terapiom.

Szczegółowy program w załączeniu.

Zgłoszenia pod adresem: [email protected]

Serdeczenie zapraszamy!

Share this