Event

28 Feb 2020
When:
Fri 28 February, 2020
Location
Pomorska 251
Łódź
POLAND
2020 events in Poland
image
Po raz trzeci zapraszamy
28 Feb 2020 Warsaw
image
 Rare Disease Day celebrations
28 Feb 2020 Łódź
29 lutego 2020 r. odbędą
29 Feb 2020 Warsaw
This year, the Jazz4Rare concert
29 Feb 2020 Gdynia
image
Training and scientific
29 Feb 2020 Olsztyn
Poland

DZIEŃ CHORÓB RZADKICH ŁÓDŹ 2020 28 February 2020 Pomorska 251, Łódź, POLAND
885 321 777
Hosted by Uniwersytet Medyczny w Łodzi. Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek.

 

Rare Disease Day celebrations for the first time in Łódź.

28.02.2020

W imieniu Komitetu Organizacyjnego Konferencji pragniemy zaprosić na Dzień Chorób Rzadkich Łódź 2020. 

Plan Konferencji: 
16.00 - Powitanie Gości - prof. Michał Nowicki 
16.15 - Choroby Rzadkie są wśród nas (definicja, epidemiologia, wybrane choroby rzadkie w praktyce klinicznej) - dr n. med. Katarzyna Muras - Szwedziak 
16.30 - Choroba Fabry'ego - możliwości diagnostyczne i terapeutyczne - prof. Michał Nowicki 
16.50 - Choroba Gauchera - diagnostyka i leczenie - prof. Anna Śmigielska- Kapłon
17.10 - Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Fabry'ego -sytuacja Pacjenta w Polsce - Anna Moskal (Prezes Stowarzyszenia)

17.25 - Przerwa kawowa

Przypadki Kliniczne:
17.45 - Choroba Fabry'ego - nie zawsze to samo oblicze
18.05 - Zespół hemofagocytarny u chorej po przeszczepieniu nerki
18.20 - HAE- wrodzony obrzęk naczynioruchowy- rzadka choroba, częste objawy
18.35 - Życie z chorobą rzadką - historie naszych chorych 

Serdecznie zapraszamy!

Share this
Photos of the event