Event

28 Feb 2019
When:
Thu 28 February, 2019
Location
Thon Hotell Opera
Oslo
2019 events in Norway
Sjeldendagen 2019 - påmeldingen
28 Feb 2019 Oslo
Norway

Sjeldendagen 2019: Gode tjenester - bedre liv 28 February 2019 Thon Hotell Opera, Oslo
Hosted by programkomiteen

Sjeldendagen 2019 - påmeldingen er avsluttet, arrangementet er fulltegnet

Sted: Thon hotell Opera, Oslo

Sjeldendagen 2019 arrangeres 28. februar fra kl 10.00 til 15.30.

Årets tema i Norge er "Gode tjenester - bedre liv"

Det blir et program som omhandler både overganger og koordinerte tjenester. Det er lignende arrangementer i andre europeiske land samme dag. Tema valgt av Eurordis, europeisk sjeldenparaply, er Bridging health and social care.

Konferansen arrangeres i et samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og Unge Funksjonshemmede.

Konferansen har som mål å sette sjeldne og lite kjente diagnoser på dagsorden. Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Program og praktisk informasjon finner du på nettsiden: http://ffo.no/Arrangementer/sjeldendagen-2019/

Mer om Eurordis sitt valg av tema: https://www.rarediseaseday.org/page/news/theme-2019

Share this
Organised by
programkomiteen
Photos of the event