Event

28 Feb 2018
When:
Wed 28 February, 2018
Location
Oslo
2018 events in Norway
Statssekretær Anne Grethe
28 Feb 2018 Oslo
Norway

Sjeldendagen 2018 Forskning – for hvem? 28 February 2018 Oslo
+4780041710
Hosted by FFO, UF & NKSD

Statssekretær Anne Grethe Erlandssen fra Helse- og omsorgsdepartementet kommer til Sjeldendagen 2018 for å holde åpningsinnlegget. Konferaniser er Aslak Bonde.

Påmeldingssiden for fagkonferansen i Oslo "Forskning – for hvem?" på Sjeldendagen 2018 i Norge, inkludert program!: http://ffo.no/Arrangementer/sjeldendagen-2018

Sjeldendagen arrangeres i samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede. Målet er å sette sjeldne diagnoser på dagsorden, og lignende arrangement i andre land er organisert under den europeiske paraplyorganisasjonen Eurordis.

Se årets offisielle film (norsk tekst, YouTube).

Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Aslak Bonde, konferansier og paneldebattleder

Innledere

Eva Buschmann, FFOs styreleder
Anne Grethe Erlandsen, statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
Synne Lerhol, generalsekretær Unge Funksjonshemmede
Lilly Ann Elvestad, generalsekretær Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Lisbet Grut, Sintef
Benedicte Paus, Oslo universitetssykehus
Charlotte von der Lippe, Senter for sjeldne diagnoser
Ingrid Wang og Einar Andreassen, Statens Legemiddelverk
Kaisa Haugen, bruker
Svein Fredwall, TRS kompetansesenter for sjeldne diagnoser
Åsne Hanto, leder Norsk interesseforening for kortvokste
Mari Wold Henriksen, Drammen Sykehus
Folka bak det nye magasinet "Genuin"
Rebecca T. Skarberg, Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og leder i programkomiteen

Share this
Organised by
FFO, UF & NKSD
Photos of the event