Event

28 Feb 2018
When:
Wed 28 February, 2018
Location
Oslo
2018 events in Norway
Påmeldingssiden for fagkonferansen
28 Feb 2018 Oslo
Norway

Sjeldendagen 2018 Forskning – for hvem? 28 February 2018 Oslo
+4780041710
Hosted by FFO, UF & NKSD

Påmeldingssiden for fagkonferansen i Oslo "Forskning – for hvem?" på Sjeldendagen 2018 i Norge: (knappen vil virke om en stund - ikke åpen ennå): http://ffo.no/Arrangementer/sjeldendagen-2018

Sjeldendagen arrangeres i samarbeid mellom Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon, Nasjonal Kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser og Unge Funksjonshemmede. Målet er å sette sjeldne diagnoser på dagsorden, og lignende arrangement i andre land er organisert under den europeiske paraplyorganisasjonen Eurordis.

Møteleder: Aslak Bonde. Innledere: (kommer). Tema: (kommer)

Konferansen er åpen for fagfolk og organisasjoner/grupper for personer med sjeldne diagnoser og deres pårørende samt andre som jobber i tilknytning til sjeldenfeltet.

Share this
Organised by
FFO, UF & NKSD
Photo of the events