Event

23 Feb 2021
When:
Tue 23 February, 2021
Location
Kaunas
2020 events in Lithuania
image
Coordinating Centre for
23 Jan 2020 - 20 Mar 2020
This will be a workshop/discussion
19 Feb 2020 Kaunas
Since 2016 every year in
23 Feb 2021 Kaunas
This year the Lithuanian
28 Feb 2021 Kaunas
image
Monday, March 1, 13 PM.
01 Mar 2021 Online
Lithuania

Conference on Rare Skin Diseases 23 February 2021 Kaunas
Hosted by Lithuanian University of Health Sciences

Since 2016 every year in February the Department of Skin and Venereal Diseases of the Lithuanian University of Health Sciences (LSMU) together with the Kaunas Region Society of Dermatologists and Venereologists organizes the conference on Rare Skin Diseases. This year on the 23rd of February it was organized remotely and this made it possible for 134 dermatovenerologists, doctors of other specialities, nurses and patients to join the conference. The event started with the presentation on the activities of the European reference network for Rare and Undiagnosed Skin Diseases (ERN-Skin). This is relevant because since 2016 the  Hospital of LSMU Kauno klinikos is an accredited ERN member for healthcare in the field of rare skin diseases. Speakers presented innovations in the management of autoimmune bullous diseases, issues of congenital ichthyosis topical care, complex clinical cases of rare skin diseases, COVID-19 vaccination options for patients with rare skin diseases.

Tarptautinei retų ligų dienai paminėti nuo 2016 m.  metų vasario mėn. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Odos ir venerinių ligų klinika kartu su Kauno krašto dermatologų ir venerologų draugija organizuoja Retų odos ir gleivinių  ligų konferenciją, skirtą gydytojams dermatovenerologams, kitų specialistų gydytojams, slaugytojams ir pacientams. Šiais metais ji vyko vasario 23 d. nuotoliniu būdu ir tai sudarė galimybę prie konferencijos prisijungti 134 dalyviams. Renginys prasidėjo pranešimu apie Europos referencijos tinklo ERN-Skin veiklos naujienas. Tai aktualu, nes nuo 2016 m. gruodžio 15 d. Kauno klinikos yra akredituotas ERN narys sveikatos priežiūrai retoms odos ligoms. Pranešėjai pristatė autoimuninių pūslinių ligų valdymo naujoves, įgimtos ichtiozės priežiūros aktualijas, sudėtingus retų odos ligų klinikinius atvejus, COVID-19 vakcinacijos galimybes, sergant retomis odos ligomis.

Share this
Photos of the event