Lighting up Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Biologii i Biotechnologii – Poland

Hosted by Instytut Biologii i Biotechnologii

28 February 2022
Rzeszów, Poland

Description


Illumination of Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Biologii i Biotechnologii in honour of Rare Disease Day in Poland

Event details

28 February 2022
Rzeszów, Poland
Contact host