Lighting up Pałac Kultury i Nauki (PKiN) – Poland

Hosted by Fundacja EB Polska

28 February 2022
Warszawa, Poland

Description


Illumination of Pałac Kultury i Nauki (PKiN) in honour of Rare Disease Day in Poland

Event details

28 February 2022
Warszawa, Poland
Contact host