IV Dzień Chorób Rzadkich na Wydziale Biologii UW

Hosted by Faculty of Biology, University of Warsaw

28 February 2023
Warsaw, Poland

Description


“Jedna na milion. Czy to znaczy, że nie istnieje?”
Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w IV Dniu Chorób Rzadkich na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, który odbędzie się 28.02.2023 r. Wydarzenie jest skierowane przede wszystkim do uczniów, młodych dorosłych, pacjentów, a także wszystkich osób szczerze zainteresowanych tą tematyką.
W tym roku chcielibyśmy skupić się na diagnostyce chorób rzadkich oraz problemach pacjentów dotkniętych chorobami rzadkimi i ich rodzin- pokazać zarówno perspektywę samych pacjentów, ale także naukowców i lekarzy pracujących z osobami chorującymi na choroby rzadkie. Program Dnia Chorób Rzadkich na Wydziale Biologii obejmuje wykłady o charakterze popularnonaukowym oraz dyskusję. Dodatkowo planujemy organizację quizu o chorobach rzadkich, a także dla najwcześniej zarejestrowanych grup, warsztatów laboratoryjnych. Chcemy pokazać, że mimo swojej definicji, choroby rzadkie nie są rzadkie, i że prawdopodobieństwo spotkania na swojej drodze “Zebr” jest całkiem duże.
Szczegóły można znaleźć na stronie Wydarzenia na FB oraz na IG
Zapraszamy!
Link do wydarzenia na Facebook’u: https://www.facebook.com/events/1209948576276039
Link do strony na Instagram’ie: https://www.instagram.com/dzienchorobrzadkich_uw/

***
“One in a million. Does it mean, it doesn’t exist?”
We would like to invite you to the 4th Rare Diseases Day at the Faculty of Biology, University of Warsaw. The event will take place on February 28, 2023. It is aimed primarily at students, young adults, patients, and all those who are genuinely interested in this topic.
This year we would like to focus on the diagnosis of rare diseases, and the problems of patients and their families- we would like to show you the perspectives of the patients, but also scientists and doctors working with people suffering from rare diseases. The Rare Diseases Day program at the Faculty of Biology includes popular science lectures and the discussion. We also plan to organize a quiz about rare diseases and laboratory workshops for the earliest registered groups. We want to show that despite their definition, rare diseases are not rare, and the probability of meeting “Zebras” is relatively high.
Details can be found on the Facebook event website and Instagram.
Facebook event link: https://www.facebook.com/events/1209948576276039
Instagram: https://www.instagram.com/dzienchorobrzadkich_uw/

Images