Il·luminació del Monument de la Dona (Light up for rare disease day)

Hosted by Ajuntament de Terrassa (Barcelona)

29 February 2024
Plaça de la Dona, Terrassa, Spain

Description


S’il·lumina el Monument a la Dona treballadora el Dia Mundial de les Malalties Minoritàries.

Images