Dzień Chorób Rzadkich: Terapie Dostępne i Poszukiwanie Nowych

Hosted by Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

26 February 2021
https://zoom.us/j/94728906771, Warszawa, Poland

Description


Już po raz czwarty Instytut Biochemii i Biofizyki PAN organizuje sympozjum w Międzynarodowym Dniu Chorób Rzadkich. Tym razem wydarzenie „Dzień Chorób Rzadkich: Terapie Dostępne i Poszukiwanie Nowych” odbędzie się on-line. Dzień Chorób Rzadkich jest dla wszystkich – pacjentów z choroba rzadką i ich rodzin, lekarzy, opiekunów, naukowców, polityków i dla zwykłych ludzi. Każdy może się zaangażować. Tak jak na poprzednich sympozjach, poruszymy zagadnienia związane z diagnostyką, badaniem mechanizmów chorób rzadkich i opieką nad chorymi przez członków rodzin. Tym razem wiodącym tematem będą dostępne terapie chorób rzadkich i poszukiwanie nowych. Tak jak w poprzednich latach, w wydarzeniu weźmie udział Beata Muchowska i przedstawi swoje nowe prace fotograficzne z cyklu „Nauczyciele Miłości”. Wspieramy zbiórke funduszy na Fundację SMA. Mamy nadzieję, że udział w naszym wydarzeniu przyniesie Państwu satysfakcję.

https://zoom.us/j/94728906771

http://www.beatamuchowska.com/nauczyciele-milosci

https://www.fsma.pl/pomagam/darowizna/

IBB PAS is organizing a symposium on the International Rare Diseases Day. This time, the event “Rare Disease Day: Available Therapies and Searching for New Ones” will be held online. As previously, we will present new achievements in diagnostics, researching the mechanisms of rare diseases, and caring for the patients by family members. This time, the main topic will be the available therapies for rare diseases and the search for new ones. As in previous years, Beata Muchowska will take part in the event and will present her new photographic works from the series "Teachers of Love". We also support donation for Fundation SMA. We hope that your participation in our event will bring you satisfaction.

Event details

26 February 2021
https://zoom.us/j/94728906771, Warszawa, Poland
Contact host